Banks by Country

All banks in Bahrain

SWIFT ∙ BIC BANK COUNTRY
BHBNBHBM BAHRAIN BOURSE Bahrain
HABBBHBM OBU HABIB BANK LTD. Bahrain
BIBBBHBM TFD BAHRAIN ISLAMIC BANK B.S.C. Bahrain
BBKUBHBM TSU BBK Bahrain
NPBCBHBN NECP Bahrain
NBADBHBM TFO FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) BAHRAIN Bahrain
ICICBHBM GTS ICICI BANK LTD Bahrain
AUBBBHBM AHLI UNITED BANK B.S.C. Bahrain
ABIBBHBM FCR AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED Bahrain
BBKUBHBM SAL BBK Bahrain
APICBHBM ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION Bahrain
BBKUBHBM SUW BBK Bahrain
BIBBBHBM BAHRAIN ISLAMIC BANK B.S.C. Bahrain
HBHOBHBM HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE / BAHRAIN, MANAMA, THE Bahrain
BFCCBHBM BAHRAIN FINANCING COMPANY Bahrain
ICICBHBM IPB ICICI BANK LTD Bahrain
BBKUBHBM MSF BBK Bahrain
BNPABHBM WMI BNP PARIBAS BAHRAIN CONVENTIONAL WHOLESALE BANK Bahrain
ICICBHBM COP ICICI BANK LTD Bahrain
MUCBBHBM MCB BANK LIMITED Bahrain
ALSABHBM AL SALAM BANK BAHRAIN Bahrain
GULFBHBM GULF INTERNATIONAL BANK, B.S.C. Bahrain
BBKUBHBM ITN BBK Bahrain
ZENJBHBM ZENJ EXCHANGE CO. W.L.L Bahrain
BDBBBHBM BAHRAIN DEVELOPMENT BANK B S C (C) Bahrain
ESKBBHBM ESKAN BANK Bahrain
BBKUBHBM LOP BBK Bahrain
AUBBBHBM ISB AHLI UNITED BANK B.S.C. Bahrain
BBKUBHBM MHF BBK Bahrain
BBKUBHBM MAX BBK Bahrain
CAABBHBM CAIRO AMMAN BANK Bahrain
BBKUBHBM HTN BBK Bahrain
ABIBBHBM TBO AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED Bahrain
GULFBHBM CLS GULF INTERNATIONAL BANK, B.S.C. Bahrain
BBKUBHBM WRF BBK Bahrain
ICICBHBM ICICI BANK LTD Bahrain
BBKUBHBM MNM BBK Bahrain
HABBBHBM HABIB BANK LTD. Bahrain
KHCBBHBM KHALEEJI COMMERCIAL BANK B.S.C. (C) Bahrain
BBKUBHBM REF BBK Bahrain
BOMLBHBM MASHREQBANK PSC. Bahrain
GULFBHBM RET GULF INTERNATIONAL BANK, B.S.C. Bahrain
ABIBBHBM PMT AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED Bahrain
NBOBBHBM NATIONAL BANK OF BAHRAIN Bahrain
ABIBBHBM AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED Bahrain
BBKUBHBM REM BBK Bahrain
ABIBBHBM TRF AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C CLOSED Bahrain
RAFBBHBM RAFIDAIN BANK Bahrain
HVBKBHBM WOORI BANK, MANAMA Bahrain
TRHBBHBM TURKIYE HALK BANKASI A.S. BAHRAIN BRANCH Bahrain
BOMLBHBM WBH MASHREQBANK PSC. Bahrain
ICICBHBM IOG ICICI BANK LTD Bahrain
SICSBHBM SICO B.S.C. (C) Bahrain
FIBHBHBM ITHMAAR BANK B.S.C. (C) Bahrain
HDFCBHBM HDFC BANK LIMITED Bahrain
ALFHBHBM BANK ALFALAH LIMITED BAHRAIN Bahrain
CITIBHBX BBU CITIBANK N.A. Bahrain
NBADBHBM FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) BAHRAIN Bahrain
BNPABHBM BNP PARIBAS BAHRAIN CONVENTIONAL WHOLESALE BANK Bahrain
BBKUBHBM BBK Bahrain
BBKUBHBM REC BBK Bahrain
NBADBHBM BRA FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) BAHRAIN Bahrain
ICICBHBM TMG ICICI BANK LTD Bahrain
BBKUBHBM MBR BBK Bahrain
CITIBHBX TRD CITIBANK N.A. Bahrain
OSOLBHBM OSOOL ASSET MANAGEMENT B.S.C. (C) Bahrain
TCZBBHBM ZIRAAT BANK A.S BAHRAIN BRANCH Bahrain
ABCOBHBM ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.) Bahrain
ZAINBHBM ZAIN BAHRAIN B.S.C CLOSED Bahrain
SBINBHBM FCB STATE BANK OF INDIA, OBU Bahrain
INVCBHBM INVESTCORP HOLDINGS B.S.C (CLOSED) Bahrain
PINVBHBM PALESTINE INVESTMENT BANK Bahrain
ARABBHBM INV ARAB BANK PLC Bahrain
KOEXBHBM KEB HANA BANK BAHRAIN BRANCH Bahrain
TVBABHBM TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHRAIN BRANCH (OBU) Bahrain
CITIBHBX CITIBANK N.A. Bahrain
ASCMBHBM ASKARI BANK LIMITED, BAHRAIN BRANCH Bahrain
YAPIBHBX YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Bahrain
APICBHBM BH2 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION Bahrain
NBOKBHBM FCB NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P- BAHRAIN BRANCH Bahrain
UGUBBHBM UNITED GULF BANK B.S.C Bahrain
BMEABHBM BAHRAIN MIDDLE EAST BANK B.S.C Bahrain
BOKNBHBM BOK INTERNATIONAL Bahrain
ISBKBHBM TURKIYE IS BANKASI A.S. BAHRAIN BRANCH Bahrain
TAIQBHBM ARAB INVESTMENT COMPANY, THE Bahrain
BNPABHBC BNP PARIBAS BAHRAIN CONVENTIONAL RETAIL BANK Bahrain
GFHIBHBM GFH FINANCIAL GROUP B.S.C. Bahrain
BAHLBHBM BANK AL HABIB LIMITED Bahrain
ILAFBHBM IBDAR CAPITAL B.S.C CLOSED Bahrain
BMAGBHBM CENTRAL BANK OF BAHRAIN Bahrain
DENIBHBX DENIZBANK AS BAHRAIN BRANCH (OBU) Bahrain
BJORBHBM BANK OF JORDAN COMPANY – PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY- FOREIGN BRANCH COMPANY Bahrain
NBOKBHBM NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P- BAHRAIN BRANCH Bahrain
ABLWBHBM ALLIED BANK LIMITED, WHOLESALE BANKING BRANCH Bahrain
SCBLBHBM OBU STANDARD CHARTERED BANK Bahrain
FIIVBHBM ARCAPITA Bahrain
ABCIBHBM ABC ISLAMIC BANK (E.C) Bahrain
ARABBHBM CTU ARAB BANK PLC Bahrain
UNILBHBM TRY UNITED BANK LIMITED Bahrain
AUBBBHBB AHLI UNITED BANK (BAHRAIN) B.S.C. (CLOSED) Bahrain
CLIBBHBB CREDIT LIBANAIS SAL Bahrain
ARABBHBM TRO ARAB BANK PLC Bahrain
BBKUBHBM EXH BBK Bahrain
JSBLBHBM JS BANK LIMITED Bahrain
BOTKBHBM MUFG BANK, LTD. BAHRAIN BRANCH Bahrain
BIBBBHBM INV BAHRAIN ISLAMIC BANK B.S.C. Bahrain
SNCBBHBM COM THE SAUDI NATIONAL BANK, BAHRAIN BRANCH Bahrain
SCBLBHBM STANDARD CHARTERED BANK Bahrain
ARABBHBM MAN ARAB BANK PLC Bahrain
VTOLBHBM VITOL BAHRAIN E.C. Bahrain
ARABBHBM ARAB BANK PLC Bahrain
BBKUBHBM CLG BBK Bahrain
ARABBHBM TSU ARAB BANK PLC Bahrain
NECDBHBQ NEC B.S.C CLOSED Bahrain
BBKUBHBM ADL BBK Bahrain
HDFCBHBM WMS HDFC BANK LIMITED Bahrain
NBOBBHBM MTD NATIONAL BANK OF BAHRAIN Bahrain
IPSCBHBM INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES Bahrain
BBMEBHBX OBU HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED Bahrain
BBKUBHBM BUD BBK Bahrain
FNNBBHBM FINANSBANK A.S. BAHRAIN BRANCH Bahrain
BBKUBHBM CMK BBK Bahrain
BAPCBHBM THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C CLOSED Bahrain
SBINBHBM STATE BANK OF INDIA, OBU Bahrain
ALUBBHBM ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (C) Bahrain
BBKUBHBM DIP BBK Bahrain
SNCBBHBM 861 THE SAUDI NATIONAL BANK, BAHRAIN BRANCH Bahrain
UNILBHBM UNITED BANK LIMITED Bahrain
BBKUBHBM ERF BBK Bahrain
NBPABHBM NATIONAL BANK OF PAKISTAN Bahrain
BBKUBHBM CSU BBK Bahrain
ABBGBHBM ALBARAKA GROUP Bahrain
BBMEBHBX HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED Bahrain
KFHOBHBM KUWAIT FINANCE HOUSE Bahrain
NBOBBHBM TOP NATIONAL BANK OF BAHRAIN Bahrain
SNCBBHBM THE SAUDI NATIONAL BANK, BAHRAIN BRANCH Bahrain
KTEFBHBM KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC. BAHRAIN BRANCH Bahrain