I AND M BANK (UGANDA) LIMITED Open Bank Account – BIC / SWIFT ORINUGKA

BIC ∙ SWIFT Code ORINUGKA
Bank I AND M BANK (UGANDA) LIMITED
Address ORIENT PLAZA, 6/6A KAMPALA ROAD
City KAMPALA
Country Uganda
Main Code ORINUGKA XXX
LEI Code 635400XTDJWADGIGKZ68

Open Bank Account with
I AND M BANK (UGANDA) LIMITED

Fast Account Opening

Minimum Requirements

Guaranteed Result

Generated by MPG